2012, ജൂലൈ 16, തിങ്കളാഴ്‌ച

Hibernation


Prisoner of my thoughts I lie in hibernation
A battle between my mind and heart
With tranquil mind waiting for the battle to be over
The Victory will be tucked
But who will be victorious
My mind stirs in worry
To invade the tranquility
I drink a cup of patience
And I lie in hibernation
Waiting for the righteous close down!!!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Loved the "cup of patience"
  the tranquility..
  and You my dear Suma :) hugs

  See how righteous you are even in matters of heart.. mind doesn't let you be otherwise..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. excellent suma--well expressed---hibernation is peace---enjoy it--cheers

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. When you share your love, it increase...
  When you share your sorrows , it reduces and disappear..

  Good one...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

അന്വിത

വരാന്തയിൽ  തൂണും ചാരി വലത് കൈ കൊണ്ട് തലക്കു  മീതെ തൂണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിടന്നു കുങ്ഫു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൈകളുടെ അനക്കം അറിയാനാ...