2014, ഡിസംബർ 31, ബുധനാഴ്‌ച

തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ......

വർഷാവസാനം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ടാകും..
കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വ്യക്തിപരമായി വേർപാടുകളും വേദനകളും കുറഞ്ഞ ഒരു വർഷം ...
തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒരു പാട് ബാക്കി വെച്ച ചില കണ്ടു മുട്ടലുകൾ ,   പാഠങ്ങൾ ,  അത്ഭുതങ്ങൾ , കാഴ്ചകൾ ...
എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിന്നപ്പോൾ സഹായിച്ച ആരെന്നും എന്തെന്നും അറിയാത്ത കുറെ അപരിചതർ , ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ....ഒരു നന്ദി പ്രകടനത്തിന്  പോലും അവകാശം തരാതെ മറഞ്ഞു പോയവർ ..

 വരുന്നത്  വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണുക എന്നതായത്‌ കൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷ ഒന്നുമില്ല.
എങ്കിലും ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ കടന്നു പോയവർക്കും കടന്നു വരുന്നവർക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല പുതു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു ..

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

പ്രണയക്കടൽ തീരത്ത്

ഒരു മൌനം പ്രണയം പോലെ ഉള്ളിൽ  കടലാഴങ്ങളായി  വേരാഴ്ത്തുന്നു. വാചാലതയിലേയ്ക്കുള്ള വേരുകളിൽ ജീവൻ  കുരുങ്ങുന്നു . ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോയുള്ള...