2016, മാർച്ച് 19, ശനിയാഴ്‌ച

ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്‌

എത്ര പെട്ടെന്നാണ്
എങ്ങോട്ടെന്നിലാതെ ഓടിപോകുന്ന
നാലു വരികൾ  ആളുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്
പരോപകാരിയും മനുഷ്യസ്നേഹിയും
കുടിയനും കുടുംബസ്നേഹമില്ലാത്തവനും ആകുന്നത്
വീഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ  വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതും
രാജ്യസ്നേഹി രാജ്യദ്രോഹി ആകുന്നതും
മനുഷ്യൻ ദൈവമാകുന്നതും
ദൈവം നോക്കുകുത്തി ആകുന്നതും
എല്ലാം നാലു വരികളിൽ ആണ്
നാളെ നീയും ഞാനും ആരെന്നു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതും
ബ്രേക്കിംഗ്  ന്യൂസിലൂടെ ആകും
അതുകൊണ്ട്
കണ്ണും കാതും കെട്ടി വാമൂടി ഇരിക്കുക
ഒന്നുമായില്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം
നമുക്ക് നാമായി ജീവിച്ചു മരിക്കാം !!


1 അഭിപ്രായം:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

പ്രണയക്കടൽ തീരത്ത്

ഒരു മൌനം പ്രണയം പോലെ ഉള്ളിൽ  കടലാഴങ്ങളായി  വേരാഴ്ത്തുന്നു. വാചാലതയിലേയ്ക്കുള്ള വേരുകളിൽ ജീവൻ  കുരുങ്ങുന്നു . ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോയുള്ള...