2016, ഡിസംബർ 27, ചൊവ്വാഴ്ച


രണ്ടു വള്ളങ്ങളിലായി  എത്തിച്ചേർന്നത്
സൗഹൃദമെന്ന തുരുത്തിലായിരുന്നു
കാണാത്ത കാഴ്ചകളും കേൾക്കാത്ത കഥകളും
പകലിനുമിരവിനുമിടയിലെ ദൂരമറിയാത്ത ദിനങ്ങൾ
ഇടക്കെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക്  ചുരുങ്ങിയത്
കാഴ്ചകൾ വിരസവും കഥകൾ മടുപ്പുമായത്!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

മരണത്തിന്റെ തണുപ്പ്

ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയുണർന്നപ്പോളാണ് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹരിയെ  കണ്ടത് . എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് , ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ? 'ഉറങ്ങാ...