2017, ഫെബ്രുവരി 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചോദ്യോത്തരം

 എന്ത് ?
എങ്ങനെ?
എപ്പോൾ?
എവിടെ?

ഉത്തരമുണ്ടാകില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു
ചോദ്യങ്ങളിൽനിന്നു
ഒളിച്ചോടുന്നത് കാണുമ്പോൾ
വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ
കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ
ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന
ഉത്തരമില്ലാ ചോദ്യങ്ങൾ!

വിരസമായി തീർന്ന ചോദ്യോത്തര പംക്തിയിൽ നിന്നും
മൗനത്തിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക്
പിൻവാങ്ങുമ്പോഴും
ചോദ്യങ്ങൾ മാഞ്ഞു  പോയതേയില്ല
എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട്
എന്നത് അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു!

പിന്നീടിപ്പോൾ
ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്
മൗനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചോദ്യമെന്നു 
ഒരായിരം ചോദ്യങ്ങൾ
നിന്റെ തലക്കുള്ളിൽ കിടന്നു
പിടക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ കാണാം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

മരണത്തിന്റെ തണുപ്പ്

ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയുണർന്നപ്പോളാണ് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹരിയെ  കണ്ടത് . എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് , ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ? 'ഉറങ്ങാ...