2012, ജനുവരി 21, ശനിയാഴ്‌ച

The Ultimate Truth!!!!!

A stranger at my doorstep
Broad shoulder, deep eyes
Square face, dark but handsome
Calm and composed
Eyes like the deep sea
Who are you??
“The Ultimate Truth;  I am here to take you”
Shiver ran down my spine
Cold wind blew across my face
Where? 
"Hell or heaven you decide”
 Hell
A bewildered look on the calm face,“Why not heaven?”
I had crushed holy ants who take oil to God
I  had laughed at people who fell down
I was arrogant to those who came to me for help
I am greedy, selfish and not worthy for the heaven
“All of your sins are solemnized
with the sufferings and pain you have”
The pain – from head to toe
 Weakening my nerves
Triggering my strength
Giving me sleepless nights
I stared at him with sleepy eyes
I drowned in that deep sea
The freezing cold felt good

I love u TUT (The Ultimate Truth)
Hold me, take me & embrace me
Caress me with your cold hands
Let me find warmth in them
Let me sleep on your lap
Help me end this pain
Take me to The Ultimate Truth!!!

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Wahhhhhh!
  Ultimate Truth!
  ............................ But don't go yet, let him wait!
  It's worth!
  Nice thought Suma!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. Oh , forgot to mention, That word Death,
  Not necessary to be there!
  Hide it, still we could find it!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. nice concept...

  hell is where i wud end up as well---guess he wudnt even offer me a choice----"cmon get up--lets go to hell--"--- no pains, no regrets though----

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. sumaaaaaaa hugs dear
  a different thought and approach
  cheers dear
  I wud rather choose hell too, if all of u guys are there
  lets rockkkkkkkk joh suma scorpi .. hugs again

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. അജ്ഞാതന്‍2012, ജനുവരി 30 5:07 PM

  wonderful composition....and very different rendition of the thought loved it

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

അന്വിത

വരാന്തയിൽ  തൂണും ചാരി വലത് കൈ കൊണ്ട് തലക്കു  മീതെ തൂണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിടന്നു കുങ്ഫു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൈകളുടെ അനക്കം അറിയാനാ...