2013, ജനുവരി 23, ബുധനാഴ്‌ച

Lament


The dancing shadows  
Creaking windows
Elusive sleep
Strangling pain
I wish you were here beside
Missing….
The silly fights, the sweet nothings
The tight hugs, the gentle kisses
A better solace than any pain killer


Awake at midnight
Swapping through TV channels
I just broke down yesterday….

There are times I wished for solitude
I realize now
that being alone is saddening
scary!!!

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഏകാന്തത പലപ്പോഴും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിന്റെ തീരത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതെത്ര ഭീകരമാണെന്ന് അറിയുക...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. being alone..is NOT scary..... but it becomes scary...when you carry those thoughts and thus you are actually NOT alone....

  good one

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. രചയിതാവ് ഈ അഭിപ്രായം നീക്കംചെയ്തു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

അന്വിത

വരാന്തയിൽ  തൂണും ചാരി വലത് കൈ കൊണ്ട് തലക്കു  മീതെ തൂണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിടന്നു കുങ്ഫു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൈകളുടെ അനക്കം അറിയാനാ...