2016, ഒക്‌ടോബർ 22, ശനിയാഴ്‌ച

മടക്കിമില്ലാബിന്ദുവിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്
കടന്നു വന്ന വഴികൾ അടയാളം പോലും
അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇരുൾ  മൂടിയിരിക്കുന്നു
സൂചനാഫലകങ്ങൾ മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു
വഴികാട്ടികളായി ആരുമില്ല
തിരിച്ചു പോക്കു അസാധ്യമാകുമ്പോൾ
ജീവിതരണഭൂമിയിൽ ജയിച്ചു മുന്നേറാൻ
എനിക്ക് വേണം ഒരു തേരാളിയെ
ഗീതോപദേശം തന്നു മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കാൻ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

ഭ്രാന്ത്

എ സി യുടെ തണുപ്പ് എത്രത്തോളം കൂട്ടാമോ അത്രത്തോളം കൂട്ടിയിട്ടും ഹരിക്ക് തണുപ്പ് തോന്നുന്നേയില്ലായിരുന്നു. ചുമരിൽ നിന്നൊക്കെ ചൂട് കാറ്റു വമിക...