2016, ഒക്‌ടോബർ 22, ശനിയാഴ്‌ച

മടക്കിമില്ലാബിന്ദുവിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്
കടന്നു വന്ന വഴികൾ അടയാളം പോലും
അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇരുൾ  മൂടിയിരിക്കുന്നു
സൂചനാഫലകങ്ങൾ മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു
വഴികാട്ടികളായി ആരുമില്ല
തിരിച്ചു പോക്കു അസാധ്യമാകുമ്പോൾ
ജീവിതരണഭൂമിയിൽ ജയിച്ചു മുന്നേറാൻ
എനിക്ക് വേണം ഒരു തേരാളിയെ
ഗീതോപദേശം തന്നു മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കാൻ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

ഉന്മാദം

വഴി നീളെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഞ്ഞപൂക്കൾ കത്തുന്ന വെയിലിൽ വിരിയുന്ന ഭ്രാന്ത് പൂക്കളിൽ നിന്നൊരു കിരണം നെറ്റിയെ തലോടുന്നു എന്റെ സിരകളിൽ ഭ്ര...