2016, ഒക്‌ടോബർ 4, ചൊവ്വാഴ്ച

വാശി

ഒറ്റക്കിരിപ്പാണ് ഒന്നിച്ചൊരേ,
വാശിപ്പുറത്തു നാം
പണ്ടു നമ്മൾ പരസ്പരം 
ജയിപ്പിച്ച സ്നേഹമല്ലോ 
തോറ്റു പോകുന്നു..

കൂട്ടിമുട്ടട്ടേ നിശ്വാസമേഘങ്ങൾ, 
പെയ്തിറങ്ങട്ടെ പരിഭവപ്പെരുമഴ.. 
രണ്ടു ലോകത്തിരുന്നൊന്നിച്ചു 
നനയാം നമ്മുക്കിനി!

 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

പ്രണയക്കടൽ തീരത്ത്

ഒരു മൌനം പ്രണയം പോലെ ഉള്ളിൽ  കടലാഴങ്ങളായി  വേരാഴ്ത്തുന്നു. വാചാലതയിലേയ്ക്കുള്ള വേരുകളിൽ ജീവൻ  കുരുങ്ങുന്നു . ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോയുള്ള...