2016, ഒക്‌ടോബർ 4, ചൊവ്വാഴ്ച

വാശി

ഒറ്റക്കിരിപ്പാണ് ഒന്നിച്ചൊരേ,
വാശിപ്പുറത്തു നാം
പണ്ടു നമ്മൾ പരസ്പരം 
ജയിപ്പിച്ച സ്നേഹമല്ലോ 
തോറ്റു പോകുന്നു..

കൂട്ടിമുട്ടട്ടേ നിശ്വാസമേഘങ്ങൾ, 
പെയ്തിറങ്ങട്ടെ പരിഭവപ്പെരുമഴ.. 
രണ്ടു ലോകത്തിരുന്നൊന്നിച്ചു 
നനയാം നമ്മുക്കിനി!

 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

മരണത്തിന്റെ തണുപ്പ്

ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയുണർന്നപ്പോളാണ് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹരിയെ  കണ്ടത് . എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് , ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ? 'ഉറങ്ങാ...