2011, ജനുവരി 29, ശനിയാഴ്‌ച

Waiting for you..

Upon the meadows I laid back
Watching the clouds on the sky
Clouds are scattered like my heart
I want to mend it back in shape
Before any one can sense my pain.
Accompanied by silent sighs & tears
I gathered my shattered dreams
And put them into a pouch & knotted tightly
Now I am going to bury this under the meadows
And I wish you would be here
For the funeral of my dreams
Because my dreams were all about you!!!!!!!!!!!

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. let your dreams stay awake --very nice suma--let your thots flow---cheers joh

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. മണ്ണിട്ടു മൂടട്ടെ...മണിച്ചെപ്പില്‍ ഞാനടച്ചു വെച്ചോമനിക്കും
  വിണ്ണിലെ ചിതറിയ മേഘശകലങ്ങളാമെന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ..
  അരികില്‍ നീ വന്നു നില്‍ക്കുമെന്നാശിച്ചു പോകുന്നതെന്തിനൊ..
  അറിയാത്തതല്ലല്ലൊ,
  അതിനുള്ളില്‍ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കിനാക്കളാണെന്നു?
  Good dreaming!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Thank you for your comments & suggestions :) - suma

അന്വിത

വരാന്തയിൽ  തൂണും ചാരി വലത് കൈ കൊണ്ട് തലക്കു  മീതെ തൂണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളിൽ കിടന്നു കുങ്ഫു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞികൈകളുടെ അനക്കം അറിയാനാ...